Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

122/2017 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Faktúra za knihy

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_122-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava