Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

98/2017 MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Faktrúra za knihu : Rethinking Multicultural Education for the Next Generation

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_98-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava