Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

116/2017 SAP - Slovak Academic Press s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava

Faktúra za výrobné náklady na časopis
"Sociológia - ročník 2017"

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_116-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava