Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

125/2017 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Faktúra za stravné lístky - december 2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_125-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava