Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

113/2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Faktúra za predplatné
SOCIOLOGICKY ČASOPIS
PRAVDA FP V

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_113-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava