Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

96/2017 J. Porubanec - ITPLUS, Drieňova 1/c, 821 01 Bratislava

Objednávka na opravu a inštalácie - servisné práce

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_96_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava