Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

118/2017 EKOFIN Prešov, s.r.o. Justičná 2 08001 Prešov 1

Faktúra podľa Kúpnej zmluvy č. Z201763437_Z (EKS)
Televízor 65" 4k ultra H D

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_118-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava