Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

119-120/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava

Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_119-120-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava