Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

137/2017 EXE. s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava

Faktúra za softvér - Microsoft OFFICE - licencie

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_137-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava