Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

4/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet: refundáciu nákladov za obdobie 11-12/2017

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_4_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava