Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

2/2018 Dušana Blašková, Plickova 1, 831 06 Bratislava

Predmet objednávky:
Prepis 2x nahrávok rozhovorov so sociológom Ľ. Sivákom, spolu v rozsahu asi 3,5 hodiny. Predpokladaný
rozsah 95 normostrán textu. Cena za 1 NS prepisu 1,5 eura. Predpokladaná cena spolu asi 145Eur.
Termín spracovania: január 2018.

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_2_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava