Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

3/2018 Malé centrum s.r.o Radlinského 9 811 07 Bratislava

Predmet objednávky:
publikácia ISBN 9781405185479 Stanilov: Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_3_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava