Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

129/2017 TNS Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Realizácia reprezentatívneho prieskumu "European
Values Study 2017) na vzorke N = 1435 respondentov

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_129-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava