Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

4/2018 FOCUS, spol. s r.o., Mgr. Martin Slosiarik, Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Predmet objednávky:
Realizácia terénneho výskumu na výberovej vzorke respondentov, ktorí reprezentujú
populáciu SR -Výskum nákupného správania

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_4_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava