Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na prekladanie ponúk- Výskum nákupného správania

Výskum nákupného správania - výzva na zaslanie cenových ponúk.
Dovoľujeme si vás informovať, že jedným z výskumných zámerov Sociologického ústav SAV v rámci projektu
APVV-16-232 je formou kvalitatívneho výskumu zistiť niektoré aspekty nákupného správania dospelej populácie SR.

V tejto súvislosti sa obraciame aj na Vašu agentúru s výzvou k predloženiu návrhu vrátane cenovej ponuky pre realizáciu terénnej časti výskumu.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva-na-predkladanie-ponuk_Vyskum-nakupneho-spravania.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava