Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

6/2018 Mgr. Dušana Blašková , Plickova 1, 831 06 Bratislava

Predmet: prepis audionahrávok v rozsahu v 94 normostrán
/ suma za 1 NS prepisu 1,50 €/

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_6_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava