Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

136/2017 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Faktúra - Refundácia nákladov -zúčtovanie 11/2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_136-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava