Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

5/2018 Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Predmet objednávky:
ikebana z živých kvetov so stuhou a s doručením ma miesto pohrebu -úmrtie doc. PhDr. Jána Pašiaka, PhD.

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_6_b.pdf ]
[ OBJEDNAVKA_5_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava