Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

12/2018 (PROVIDER CONTACT) Stichting European Values Systems Study Group Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands

Predmet objednávky: Spracovanie, archivácia a integrácia slovenských dát z výskumu EVS 2017 do medzinárodného
dátového súboru.
ORDER DETAILS:
Slovak EVS 2017 survey data processing and archiving, integration of the dataset EVS 2017:
Slovakia into large-scale, cross-national dataset.

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_12_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava