Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

139/2017 J. Porubanec - ITPLUS, Drieňová 1/c, 821 01 Bratislava

Faktúra za servisné práce - opravy a inštalácie

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_139-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava