Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

10/2018 ACREASK, s.r.o. Zámocká 30, 811 00 Bratislava 1

Predmet objednávky: Software PS IMAGO
Modul IBM SPSS Statistics Base, licencia Single user-primárna licencia (trvalá) 1 x

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_10_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava