Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

12/2018 ArcGEO Information Systems s.r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR

Predmet: Softvér - ArcGIS Desktop Basic Single USE

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_12_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava