Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

13/2018/ FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Predmet: realizáciu terénneho výskumu na základe objednávky č. 4/2017 Výskum nákupného správania.

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_13_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava