Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na prekladanie ponúk- Výskum historického vedomia populácie SR

Výskum historického vedomia populácie SR : výzva na zaslanie cenových ponúk

Dovoľujeme si vás informovať, že jedným z výskumných zámerov Sociologického ústavu SAV v rámci projektu APVV -15 - 0653 je formou kvantitatívneho výskumu zistiť niektoré aspekty historického vedomia dospelej populácie SR.

V tejto súvislosti sa obraciame aj na Vašu agentúru s výzvou k predloženiu návrhu vrátane cenovej ponuky pre realizáciu terénnej časti výskumu

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava