Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

14/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet: refundáciu nákladov na prevádzku za 12. 2017 -1. 2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_14_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava