Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

9/2018 ArcGEO Information Systems, s.r.o., Katarína Mihaliková/ Customer Care Autorized Esri Representative, Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava 1

Predmet objednávky: Software ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance
Reaktivácia maintenance, primárna licencia

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_9_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava