Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

6/2018 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 1/2018

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_6_b.pdf ]
[ OBJEDNAVKA_5_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava