Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

22/2018 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Predmet objednávky: Kniha - Arts - Value Contrasts and Consensus
in Present-Day Europe

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_22_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava