Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

28/2018 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet: Refundácia nákladov na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_28_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava