Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

31/2018 Hewlett Packard Slovakia, s.r.o., J. Galvaniho 7, P.O.Box 43, 820 02 Bratislava (vybavuje PosAM, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_31_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava