Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

42/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Predmet Faktúry: refundovanie nákladov na prevádzku BVS

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_42_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava