Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

23-24/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava