Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

30/2018 Kongresov6 centrum Slovenskej akadémie vied, Zámocká 18, 919 04 Smolenice

Predmet faktúry: Ubytovanie, strava, občerstvene a prenájom dataprojektoru

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_30_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava