Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

46/2018 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

predmet faktúry: USB token

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_46_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava