Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

39/2018 Stichting EVS study group, Warandellan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands

Predmet faktúry: Spracovanie, archivácia a integrácia slovenských dát z výskumu EVS 2017 do medzinárodného datového súboru

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_39_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava