Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

37/2018 Agentúra Manna s.r.o. Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214

Predmet objednávky:
Občerstvenie na konferenciu SSS pri SAV a Sociologického ústavu (APW-Hodyse) v dňoch

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_37_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava