Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

33/2018 FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Predmet: realizáciu omnibusového výskumu na
základe objednávky č. 20/2018 „Výskum historického vedomia
populácie SR“ v rámci projektu APVV - 15 - 0653.

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_33_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava