Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

62/2018 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Faktúra za polygrafické spracovanie časopisu SOCIOLÓGIA č.4/2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_62_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava