Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

39/2018 Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava

Predmet objednávky: prostredníctvom medzinárodnej medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej
služby výpožičku publikácie
Crane Brinton: The Anatomy of Revolution. New York, 1965. ISBN 978-0415926690

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_37_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava