Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda

dohoda o realizácii doktorandského štúdia Ing. arch. Márie Klaučovej, v odbore sociológia v externej forme

Zoznam priložených súborov:
[ Individ-dohoda-Klaucova_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava