Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

42/2018 Igor Goruša, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Predmet objednávky:
Občerstvenie na konferenciu Sociologického ústavu (APVV –Hodyse) konanú dňa 21. 6. 2018 v Aule SAV na Patrónke

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_42_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava