Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na predkladanie ponúk - Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ VyzvaPredkladanieCenovychPonukSUBURB2018.doc.pdf ]
[ Oznamenie.pdf ]
[ VyzvaPredkladanieCenovychPonukSUBURB2018.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava