Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

55/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Faktúra za vyhotovenie časopisu Sociológia č. 3/2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_55_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava