Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

58-59/2018 Slovak telekom a.s., B ajkalska 28, 817 62 Bratislava

Hlasové služby za obdobie 1-30.6.2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_58-59_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava