Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

65-66/2018 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Faktúra za: Hlasové služby za obdobie 01.-.31.08.2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_65-66-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava