Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

60-61/2018 Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Hlasové služby za obdobie 01-31.07.2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_60-61_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava