Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum ISSP Slovensko 2018

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Prieskum ISSP Slovensko 2018

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ vysvetlovanie_1.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSP2018.doc ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSP2018.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava