Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

51/2018 CSČ SAV, org.zl. Veda vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 202 Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č. 5/2018

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_51_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava