Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

69/2018 Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Organizačná zložka: THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Faktúra za náklady na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_69-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava