Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

79/2018 ŠIGO,spol. s r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava

Predmet objednávky: obedy pre pozvaných hostí a prenášajúcich počas medzinárodnej konferencie

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_79_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava