Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

74-75/2018 Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Predmetom faktúry sú hlasové služby za obdobie 1.-30. 9.

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_74-75_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava