Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

71/2018 Marián Velšic Ph.D., Silvánska 21, 841 04 Bratislava

Predmet objednávky:
Príprava dátových súborov z modulov komparatívneho výskumu ISSP na účely porovnávacej analýzy
časových radov

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNAVKA_71_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava